Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак

Impressum штампаног издања:

Јован Б. Маркуш, Родослови српских династија из Зете и Црне Горе

Издавач: СВЕТИГОРА, Цетиње

Рецезенти: проф. Предраг Вукић, проф. Симон Ђуретић

Уредник: протојереј Радомир Никчевић

Лектор: мр Здравка Радуловић

Коректор: Марија Ј. Маркуш

Дизајн: акад. графичар Дејан Кривокапић

Техничко уређење и графичко обликовање: Драган Башић, Бранислав Степанов

Штампа: штампарија Свети Василије Острошки

Тираж: 1000 примерака

Прво издање: 2004. године поводом двије стотине година Првог српског устанка


Интернет обрада: Александар Раковић, 2005

Јован Б. Маркуш

Родослови српских династија из Зете и Црне Горе

С благословом митрополита црногорско-приморског Амфилохија поводом двије стотине година Првог српског устанка, Одбор за прославу у Црној Гори


Уводне стране

    Страна 04. бланко


Војислављевићи


Немањићи


Балшићи


Црнојевићи


Обреновићи


Петровићи-Његоши


Карађорђевићи