Историје
Законици
Светородна лоза Петровић Његош
Књижевност
Просвјета
Факсимили старих књига
Бока Которска
Историјска читанка
Родољубље
Студије и чланци
Видео и аудио
Верзија сајта на енглеском језику
Чланци на француском
Ново на сајту
Препоручене везе
Ко препоручује или цитира Njegos.org
Српска ћирилица на Интернету
Српски форум Црне Горе
Хуманитарни кутак

Слика на предњој страни корица: Огрлица са ликовима владара из светородне династије Петровић - Његош (Народни музеј Црне Горе - Двор краља Николе I)

Опис иконе на задњој страни корица: Ослобођење и уједињење окупираних српских земаља у јединствену српску државу био је основни политички и национални циљ господара светородне династије Петровића, а међу њима посебно митрополита Петра I (Св. Петар Цетињски), Његоша и краља Николе. У име остварења тог светог циља вођени су сви ослободилачки ратови у историји Црне Горе. Икона насликана 1876. године, која се чува у ризници Цетињске Митрополије, својим укупним ликовним садржајем представља живописну умјетничку визију националног програма књаза и краља Николе I.

На икони је насликан лик младог књаза насљедника Данила у црногорској народној ношњи окруженог ликовима Св. пророка Данила и Св. Спиридона Чудотворца. Између лика Христа Спаситеља и књаза Данила насликан је анђео Господњи који у рукама носи царску круну Душана Немањића да би њом крунисао књаза насљедника. Св. Спиридон држи свитак папируса са молитвеним натписом: "Господи спаси благочестиваго Престолонасљедника Черногорскаго Данила Петровић и подажд јему мирноје и долгодеиственоје царствованије Сербскоју Державоју" ("Господе, спаси благочестивог Престолонасљедника Црногорског Данила Петровића и подај му мирно и дуговјечно царствовање Српском Државом").

Предраг Вукић

Документа